SEMANAS DA FROITA

Durante o presente curso 2010/11 e no tempo de lecer, repartiranse froitas frescas á hora do recreo ao longo de tres semanas:
Do 8 ao 12 de novembro
Do 11 ao 15 de abril
Do 23 ao 27 de maio