REFLEXIÓNS PARA MELLORAR A CONVIVENCIA

EMILIO CALATAYUD
Emilio Calatayud é un maxistrado español, xuiz de menores de Granada, coñecido polas súas sentencias exemplares.
Estas son algunhas das súas afirmacións:
Decálogo para formar a un delincuenteLección Maxistral

Os nenos veno ... Os nenos fano