RECURSOS

The Potter ( o oleiro), unha forma de aprender
Esta fermosa curtametraxe, dirixida por Josh Burton, amósanos unha bonita maneira de entender o ensino.
Un mestre ensina ao seu discípulo que con entusiasmo, determinación, constancia e vontade pode conseguir modelar o barro como el queira.